Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.