Fotogrfia wykonana w kwietniu 1934 roku przez Leona Jarumskiego.