Litografia przedstawia kasztelanową w wieku 88 lat.