Obraz olejny z 1748 roku.  Znajduje się w Muzeum w Wersalu. 

Źródło kopii cyfrowej; http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=000PE011399