Fotografia Henryka Jedynaka ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego