Ilustracja z albumu "Pieśń Legionów (Jeszcze Polska nie zginęła) z ilustracjami Juliusza Kossaka i wstępnem słowem Stanisława Schnür-Pepłowskiego", wydanej w latach 1895-1897.