Melodia wydana w 1917 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa. Na karcie tytułowej umieszczono portrety: T. Kościuszki, J. Kilińskiego, B. Głowackiego.