Zawodnicy podczas strzelania. Obserwują ich m.in. generałowie Bolesław Popowicz, dowódca Okręgu Korpusu VI Lwów (stoi 2. z lewej), Walerian Czuma, dowódca 5 DP (stoi 4. z lewej).