Fotografia przedstawia marszałka w otoczeniu oficerów wojska polskiego i ludności cywilnej na placu w Czeskim Cieszynie. Zdjęcie wykonał prawdopodobnie Zakład Fotograficzny "Luba" w Cieszynie.