Marszałek Józef Piłsudski podczas rozmowy z oficerami. Od prawej: NN, gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Edward Rydz-Śmigły, marszałek Józef Piłsudski.