Marszałek Józef Piłsudski (z lewej) w towarzystwie kapitana Mieczysława Lepeckiego opuszcza samochodem Zamek Królewski.