Karta pocztowa z fotografią Mariana Fuksa wydana w Krakowie przed 1935 rokiem. Znajduje się ona w zbiorach Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.  (Numer inwentarza: MNG/MHN/731.) 

Żródło: Muzeum Narodowe w Gdańsku.