Fotografia opublikowana w książce "Marya Konopnicka, poetka proletaryatu" wydanej w 1902 roku w Krakowie.