Ilustracja z pracy Aleksnadra Kraushara "Pani Walewska i jej syn : notatka historyczna", wydanej w Warszawie w 1907 roku.