Litografia kredką wydana w Wiedniu po styczniu 1963 roku. Własność Muzeum Narodowego w Krakowie. Znajduje się w Gmachu Głównym. 

Źródło kopii cyfrowej:  katalog.muzeum.krakow.pl