Ilustracja z książki  Władysława Bełzy "Maryla i jej stosunek do Mickiewicza", wydanej w Warszawie w 1887 roku.