Miedzioryt punktowany opublikowany w dziele J.U. Niemcewicza "Dzieje panowania Zygmunta III" wydanego w Warszawie w 1819, t. 3, tabl. m.s. 278-279.