Rycina wydana w 1927 roku we Lwowie przez firmę Gubrynowicz i Syn.