Jan Fryderyk Sapieha wystarał się o koronację tego słynącego cudami obrazu i rozsławił go publikując opowieść, jakoby został on wykradziony  z papieskiej kaplicy w Rzymie  i przewieziony z Italii do Kodenia nad Bugiem, gdzie mieściła się jedna z siedzib Sapiehów.