Ilustracja opublikowana w książce "Listy Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila [...] : pisane z Paryża, Metz i Avignon do rodziców swoich w Galicyi", wydanej w 1863 roku w Poznaniu przez Jana Konstantego Żupińskiego.