Trener Feliks Stamm udziela rad Julianowi Neudingowi.