Oszczepniczki Tilly Fleischer, Maria Kwaśniewska, Luise Kruger i Zofia Smętkówna (stoją od lewej).