Publikacja wydana w 1879 roku w Krakowie przez W.L. Anczyca.