Drzeworyt Jana Styfiego, według wzoru  Teodora Rygiera.  Rycinę opublikowano w Warszawie w 1876 roku jako winietę na karcie tytułowej J. Matejko "Album ...."