Wizytujący mennicę prezydent Ignacy Mościcki (trzeci z prawej) zwiedza halę produkcyjną.