Wojewoda Śląski, fotografia portretowa wykonana przez Józefa Holasa w 1937 roku.