Rycina z  dzieła Marcina Franciszka Wobe "Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus ...", wydanego w Nieświeżu w 1758 roku (tablica nr 79).