Litografia wydana przez A. Dzwonkowkiego w latach 1860-1862.  Znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Źródło kopii cyfrowej:  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3160&from=&from=generalsearch&dirids=1.