Fotografia opublikowana w 1904 roku, w piśmie „Okólnik Rybacki”,  nr 72 jubileuszowy, s. 243.