Michał Poniatowski "Ustanowienie Bractwa Miłosierdzia po parafiach w Archi- Dyecezyi Gnieznienskiey" (strona tytułowa)