Fotografia opublikowana w 1930 roku w książce "Na polskiej antenie", J. Tepa, Lwów, s. 115.