Rysunek z 1606 roku nieznanego autora. Źródło:  http://www.sendivogius.pl/michal-sedziwoj,1.html