Ilustracja opublikowana w "Tygodniku Illustrowanym" z 10.05.1862 r.,  nr. 137.