Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Danii Michał Sokolnicki (drugi z prawej) w towarzystwie (od lewej): przedstawiciela angielskiego Konsorcjum Towarzystwa Polsko-Brytyjskiego Pettera, naczelnika Wydziału Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rostkowskiego, dyrektora Państwowego Instytutu Eksportowego Mariana Turskiego, kapitana portu Zaleskiego, dyrektora Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego Pliniusa, prezesa Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego Benisławski'ego, kapitana statku "Pułaski" Mamerta Stankiewicza, dyrektora Towarzystwa "Żegluga Polska" Juliana Rummela na pokładzie statku "Pułaski" przed odjazdem do Kopenhagi.