Litografia Franza Friedricha Adolpha Krätzschmera.  Rycina z książki W. Kochowskiego, Roczników Polski Klimakter IV obejmujący dzieje Polski pod panowaniem Króla Michała..., Lipsk 1853.