Miedzioryt  Johanna Alexandra Boenera, według wzoru Adriaena van Bloemena.  Rycina z dzieła G. Gualdo-Priorato "Historia di Leopoldo Cesare [...]" (tom 3) wydanego w Wiedniu w 1674 roku .