Miedzioryt z książki Antonio Barbeya  "Ducum, Regumque Polonorum Series [...]", wydanej w Rzymie w 1702 roku.