Fotografia Jerzego Gausa ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.