Fotografia leonarda Zajączkowskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego