Fotografia Jerzego Troszczyńskiego z zasobów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.