Fotografia Stanisława Bizańskiego z około 1890 roku.