Rycina z książki "Portrety królów polskich i ludzi sławnych z opisem", wydanej przez J. Kośmińskiego w Warszawie w latach 1829-1830, (tabl. 1).