Portret opublikowany w pracy  A. M. Skałkowskiego "Bazar poznański. Zarys stuletnich dziejów (1838-1938)", wydanej w Poznaniu w 1938 r. (s. 121)