Fotografia z publikacji  S. A. Radka "Rewolucja w Warszawie 1904-1909", Warszawa 1938.