Mieczysław Rościszewski [Bolesław Londyński] "Bajki słowiańskie" (strona tytułowa)