Mieczysława Orłowicza w mundurze wojsk austriackich, fotografia portretowa (ok. 1916 r.)