Grupa delegatów na konferencję. Widoczny m.in. przedstawiciel Polski Ryszard Ordyński (2. z lewej, w głębi) i delegat niemiecki Oswald  Lehnich (1. z lewej). Zdjęcie zrobione w latach 1910-1939.