Zaproszeni goście w drodze na uroczystość otwarcia Targów. Widoczni m.in.: minister przemysłu i handlu Ferdynand Zarzycki (2. z lewej), wojewoda poznański Roger Raczyński (1. z lewej), profesor Stefan Ropp (3. z lewej).