Odlot polskiej ekipy - przy samolocie dyrektor Polskich Linii Lotniczych LOT, mjr Wacław Makowski (z lewej) i jeden z uczestników przelotu. W tle samolot Lublin R-XIII.