Prezes Aeroklubu Krakowskiego główny komisarz sportowy etapu Challenge 1932 w Krakowie Aleksander Bobkowski (I rząd 3. z prawej) i wiceprezes Aeroklubu Krakowskiego zastępca głównego komisarza sportowego etapu Challenge 1932 w Krakowie dr. Tadeusz Spitzer (I rząd 4. z prawej) w otoczeniu przedstawicieli prasy. Widoczni m.in.: kierownik Oddziału Polskiej Agencji Telegraficznej w Krakowie Ludwik Strojek (1. z prawej), redaktor Jan Lankau (1. z lewej), redaktor Zbigniew Grabowski (I rzad 2. z prawej).